اقتصادی

بازار وكيل شيراز و تكاپوي بقا

زندگي در بازار وكيل شيراز، دردانه به جامانده از دوران زنديه و قطب تجارت ايران در آن زمان،هنوز جريان دارد اما صحبت هايي در مورد بقاي آن به ويژه در بخش شمالي وجود دارد، بحث هايي كه ماندن يا نماندن اين سازه تاريخي را در برگرفته است.

در هفته هاي اخير بازار وكيل و بويژه تخريب آن در بخش شمالي از بحث هاي داغ بين دوستداران ميراث فرهنگي و مديران شهري بوده و بعضي اعضاي شوراي شهر شيراز از احتمال بروز خطراتي براي اين بنا اخطار دادند كه اين مساله نگراني هايي را در پي داشت، اما مديركل ميراث فرهنگي استان فارس در اين باره نظري متفاوت دارد به نحوي كه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، نگراني ها از احتمال تخريب بازار وكيل شمالي را بي اساس مي داند.
‘مصيب اميري’ مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس چندي پيش در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه در سالجاري حدود 300 ميليون تومان براي مرمت بازار وكيل شمالي هزينه شده در صورتي كه نماينده بازاريان وكيل شمالي اين ادعا را تكذيب مي كند و مي گويد كه ميراث فرهنگي در دو سال اخير هيچ گونه اقدامي براي بهسازي و مرمت بازار وكيل شمالي انجام نداده است.
بررسي بيشتر خبرنگار ايرنا درباره وضعيت بازار وكيل شمالي نشان داد كه نگراني هاي ايجاد شده در هفته هاي اخير زياد هم بي مورد نبود و به گفته بسياري از اهالي اين بازار، احتمال تخريب بخش هايي از اين بنا وجود دارد.
همانطور كه اكنون گهگاه خشتي از سقف اين بنا به پايين سقوط مي كند و اگر زودتر چاره اي انديشيده نشود به جز تخريب اين بناي تاريخي، احتمال بروز حادثه اي تلخ و ناگوار وجود دارد.
بازارهايي در تراز بازار وكيل از جمله در تبريز وجود دارد كه به همت مسئولان و بازاريان اين شهر مرمت و بهسازي شده اند و حتي به ثبت ميراث جهاني نيز در آمده اند اما وكيل شيراز و دوستداران ميراث فرهنگي فارس همچنان چشم انتظار همتي براي ساماندهي اين بازار هستند.
بازار وكيل با شماره 924 در تيرماه سال 1351 در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيد،اين بازار حدود 250 سال پيش به فرمان كريم خان زند بنا نهاده شد و با سقفي به ارتفاع 11 متر، بلند ترين بازار قديمي ايران محسوب مي شود كه البته هم اكنون به دليل خاكريزي كف اين بازار ارتفاع طاق ها به 10 متر تقليل يافته است.
در دوران قاجاريه در امتداد راسته شمالي بازار وكيل تا دروازه اصفهان بازاري با نام بازار نو ساخته شد كه اين مجموعه را توسعه داد.

* احتمال تخريب سردر ورودي بازار
يكي از كسبه بازار نو كه رستورانش در امتداد بازار وكيل شمالي قرار دارد به خبرنگار ايرنا گفت: سردر ورودي بازار نو و بازار وكيل شمالي از سمت دروازه اصفهان كه به شكل شيرواني ساخته شده، وضعيت بسيار خطرناكي دارد زيرا چوب هايي را كه اين سازه روي آن بنا شده موريانه نابود كرده و هر لحظه احتمال تخريب آن وجود دارد.
به گفته وي، ميراث فرهنگي به اين مساله اهميت نمي دهد در صورتي كه بازاريان تاكنون چندين مرحله اين وضعيت را به كارشناسان اين نهاد گزارش كرده اند اما ترتيب اثري داده نشده است.

* پاس كاري به جاي مرمت و بهسازي
اين كاسب بازار نو كه ترجيح مي دهد نامش برده نشود در ادامه صحبت هاي خود، بيان كرد: شهرداري شيراز و اداره كل ميراث فرهنگي فارس در پاسخ به درخواست كسبه براي بهسازي سر در ورودي بازار نو و وكيل شمالي دائما ما را بين يكديگر پاس كاري مي كنند.
وي اظهار داشت فروشگاهش در سالهاي اخير به دليل فرسودگي وضعيت بسيار خطرناكي پيدا كرده بود كه بخش هايي از آن را خودش ترميم و بهسازي كرده است.

* سراي گمرك وضعيت مناسبي ندارد
سراي گمرك يكي از سراهاي بازار وكيل است كه بازاريان اين محل معتقدند: همانگونه كه از اسم آن بر مي آيد اين محل در دوران زنديه كه شيراز پايتخت ايران بود، گمرك اصلي كشور محسوب مي شد.
به گفته آنان كالاهايي كه به ايران وارد مي شد ابتدا به اين محل آورده و سپس در سطح كشور پخش مي شد.
كارشناسان ميراث فرهنگي مي گويند كه اين محل كاروانسرا بوده است.
سراي گمرك كاروانسرا بوده يا محلي براي توزيع بار، اكنون وضعيت مناسبي ندارد، چون تقريبا اغلب حجره هاي آن بلا استفاده مانده و يا به انبار مغازه ها تبديل و يا كاملا رها شده در حال فرسايش و نابودي است.
معماري بي نظير اين محل، كتيبه و سازه آن قابليت تبديل شدن به جاذبه اي گردشگري دارد كه نياز است با همكاري مسئولان و كسبه برنامه ريزي درستي در اين زمينه صورت گيرد.
يكي ديگر از حجره داران بازار وكيل شمالي كه از سال 75 تاكنون در اين محل كسب و كاري به راه انداخته به خبرنگار ايرنا گفت: تاكنون مشاهده نكرده در حوزه بهسازي اين محل ارگاني دولتي و غير دولتي كار مهمي انجام دهد.
‘مرتضي اردبيلي’ با اشاره به اينكه سقف مغازه ها را بازاريان با هزينه شخصي ايزوگام كرده اند، افزود: سراي گمرك واقع در بازار وكيل شمالي وضعيت نامناسبي به دليل عدم استحكام دارد كه ضروري است مسئولان امر در اين مورد تدبيري بينديشند.
وي ادامه داد: كف سازي بازار وكيل شمالي نيز توسط شهرداري شيراز در سالهاي اخير انجام شده است.

* در نگهداري بازار وكيل قصور شده
حجره داري ديگر در اين بازار به خبرنگار ايرنا گفت: به دليل نوع سازه، بازار وكيل مستحكم ساخته شده و مصالح خوبي در احداث آن به كار رفته اما هر بنايي نياز به رسيدگي دارد و از اين لحاظ درباره بازار وكيل قصور مطلق شده است.
‘جعفر كامياب’ در پاسخ به اينكه مسئولان ميراث فرهنگي مي گويند بازاريان همكاري لازم براي بهسازي بازار وكيل انجام نمي دهند، اظهار داشت: حدود نيمي از فعالان بازار وكيل و نو، از جمله خود من مستاجر هستند و با وضعيت بازار اقتصادي كنوني مشاركتي در بهسازي اين محل انجام نمي دهند و مالكان نيز به دليل اينكه خود در اين محل فعاليت و كسب و كار نمي كنند، اغلب اين كار را انجام نخواهند داد.
وي ادامه داد: مجموعه زنديه و بازار وكيل، چشم و چراغ گردشگري فارس و ايران است و بايد ميراث فرهنگي و ساير متوليان امر به حفاظت از آن توجه ويژه اي داشته باشند در صورتي كه اكنون اين اهتمام از جانب مديران ديده نمي شود.

*پله هاي از قلم افتاده
اين كسبه بازار وكيل اضافه كرد: با وجودي كه حدود دو سال از اتمام سنگ فرش كف بازار وكيل توسط شهرداري شيراز مي گذرد اما تاكنون پله اي براي اين محل ساخته نشده و با توجه به اينكه حدود يك متر ارتفاع ورودي مغازه ها تا كف بازار است اين وضعيت مشكلات زيادي براي بازاريان و مشتري ها ايجاد كرده است.
كامياب با اشاره به بروز حوادث متعدد به دليل نبود پله در اين محل و استفاده مغازه داران از انواع پله هاي غير استاندارد و موقت پلاستيكي، چوبي و فلزي، اظهار داشت: ميراث فرهنگي مجوز احداث پله به مغازه داران بازار وكيل نداده و اين نهاد هيچگونه اقدامي براي ساخت آن نكرده است. به همين دليل مشكلات بسياري در پي اين مساله ايجاد شده، بگونه اي كه حتي خود من نيز به دليل وجود پله هاي ناايمن مقابل فروشگاهم دچار حادثه و شكستگي پا و در نهايت 6 ماه ناچار به استفاده از عصا شدم.
اين كاسب بازار وكيل شمالي ادامه داد: نماي داخلي سقف اين بازار مهمترين بخشي است كه توجه همه گردشگران داخلي و خارجي را به خود جلب مي كند و پيشاني بازار وكيل محسوب مي شود اما اكنون به دليل بارندگي هاي ساليان گذشته و نشتي آب بخش هاي زيادي از سقف بازار آسيب ديده و نماي بصري منحصر به فرد آن زيبايي خود را از دست داده كه لازم است هرچه سريعتر سقف بازار مرمت و بهسازي شود.
وي بيان كرد: زماني كه مرمت و بهسازي بازار وكيل توسط متوليان امر انجام شود مغازه داران اين محل نيز نسبت به انجام تعهدات خود و بهسازي داخلي حجره ها ترغيب خواهند شد كه نماي داخلي و جداره فروشگاه ها را متناسب با ديگر بخش هاي بازار بهسازي كنند.

**جدا شده هاي خطرناك
نماينده بازاريان وكيل شمالي نيز ارزيابي خود از وضعيت اين بازار را اينگونه بيان كرد كه اگر در مورد وضعيت اين محل به صورت جزئي و دقيق بررسي شود، نقاط حادثه خيز زيادي وجود دارد.
‘علي اكبر عبداللهي’ به خبرنگار ايرنا گفت: به پشت سر خود نگاه كن، كه خبرنگار با برگرداندن سر خود خشتي كه دور آن را ملاتي خشك شده مانند سيمان و گچ پوشانده بود به ابعاد حدود 10 در 30 سانتي متر مشاهده كرد.
نماينده بازاريان وكيل شمالي، از صندلي كه روي آن نشسته بود بلند شد و چند قدم برداشت و خشت را كه در يكي از قفسه هاي فروشگاهش قرار داشت به دست گرفت و صحبت هاي خود را ادامه داد: اين خشت متعلق بخشي از سقف بازار وكيل شمالي در مقابل فروشگاه من است كه در حدود 20روز پيش از جاي خود كنده و به پايين پرت شد كه خوشبختانه با سر هيچكس برخورد نكرد وگرنه حادثه اي ناگوار را رقم مي زد.
او اضافه كرد: هر ساختماني نيازمند نگهداري و ترميم مداوم دارد بويژه بازار وكيل شمالي و جنوبي كه بيش از 270 سال از زمان ساخت آن در دوره زنديه مي گذرد.
عبداللهي در پاسخ به اين سئوال كه آيا زمان ساخت و قدمت بازار وكيل شمالي و جنوبي با هم تفاوت دارد؟ گفت: اين دو بازار هيچ تفاوتي در زمان ساخت ندارند و حتي در گذشته نيز به يكديگر متصل بوده اند تا در دوره رضاشاه حدود پنج دهنه مغازه هاي مياني اين بازار را تخريب كردند تا خياباني كه اكنون نيز در اين محل وجود دارد، احداث شود و اين امر باعث شده كه بازار وكيل به دو بخش تقسيم شود.
نماينده بازاريان وكيل شمالي ادامه داد: چهاردهم مهرماه 96 كميته اي براي ساماندهي وضعيت بازار وكيل شمالي با حضور مديران استاني و شهرستاني از جمله مديركل ميراث فرهنگي استان، شهرداري، سازمان برنامه و بودجه و معاون گردشگري استاندار فارس برگزار شد كه خروجي اين جلسه يكسري اقدامات براي بهسازي و ترميم اين بازار بود كه بر دوش ادارات مختلف گذاشته شد.
وي اضافه كرد: براساس مصوبات كارگروه ساماندهي بازار وكيل شمالي وظايفي براي بخش هاي مختلف تعيين شد، از جمله ترميم بهسازي داخل حجره و جداره بيروني توسط بازاريان، بهسازي و مرمت سقف و پشت بام از سوي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس و كف سازي اين بازار توسط شهرداري شيراز انجام شود.
عبداللهي اشاره كرد: كف سازي بازار وكيل شمالي توسط شهرداري شيراز انجام شد و در سال 96 بطور كامل به اتمام رسيد.
نماينده بازاريان وكيل شمالي با بيان اينكه مديريت اداره كل ميراث فرهنگي استان فارس براي بهسازي بازار وكيل شمالي اهتمام لازم را ندارد، گفت: براساس جلسه اي كه در مهر ماه سال گذشته برگزار شد، اداره كل ميراث فرهنگي فارس موظف شد تا ظرف مدت دو هفته نسبت به مرمت هاي ناتمام در سقف بازار وكيل و پشت بام اين بنا اقدام كند كه به رغم گذشت بيش از يكسال، هنوز اين كار در بازار وكيل شمالي انجام نشده است.
عبداللهي با اشاره به اينكه بخشي از سقف بازار وكيل شمالي ايزوگام شده است، اظهار داشت: براساس نظر بعضي كارشناسان ايزوگام كردن سقف بازار وكيل متناسب با بافت اين بنا نيست و اگر زير نظر كارشناسان گل اندود مي شد با بافت اين محل همخواني بيشتري داشت.

* رغبت بر باد رفته بازاريان
نماينده بازاريان وكيل شمالي با اشاره به اينكه حدود 100 حجره در بازار وكيل شمالي وجود دارد، افزود: با شرايط اقتصادي كنوني و عدم انجام وظايف محوله ميراث فرهنگي نسبت به ترميم و بهسازي اين بخش بازار، انگيزه اي براي مشاركت از سوي بازاريان نيز باقي نمانده است.
وي اظهار داشت: حدود چهل سال است كه در هر شرايطي به بازاريان گفته مي شود كه پول بدهيد و هيچ زمان توجه به اين قشر توام با حمايت نبوده و ضروري است كه با توجه به شرايط كنوني اقتصادي براي بهسازي بازار وكيل شمالي با ارائه تسهيلات بدون بهره، بازاريان را به انجام اين كار ترغيب كرد.
وي اشاره كرد: مالكيت املاك در سطح شهر شيراز بگونه اي است كه مالك حق هرگونه بهسازي و توسعه ملك خويش را دارد در صورتي كه در بازار وكيل مالك هيچ اختياري در خصوص ملك خود ندارد و هرگونه مرمت و بهسازي محدود داخلي هم بايد با نظر ميراث فرهنگي باشد.
عبداللهي اشاره كرد: سال 95 پشت بام بازار وكيل شمالي تقريبا كمتر از 30 درصد مرمت و بهسازي شده اما هيچگونه كار مرمتي و بهسازي توسط ميراث فرهنگي در خصوص مرمت سقف و نماي داخلي اين بازار انجام نشده است.
وي اظهار داشت: در سقف بازار نو نيز حدود 40 درصد بهسازي انجام شده اما در مورد نماي داخلي و سقف هيچ اقدامي در اين محل انجام نشده است.
عبداللهي با اشاره به اينكه تاكنون در خصوص مرمت سقف دروني بازارهاي وكيل جنوبي، شمالي و نو هيچگونه مرمتي انجام نشده است، گفت: در زمينه مرمت و بهسازي بازار وكيل شمالي تنها در سال 95 پشت بام و جداره بيروني ده طاق اين بازار ايزوگام و ترميم شده است.

* 300 ميليون نامعلوم؟
نماينده بازاريان وكيل شمالي در خصوص صحبت هاي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس مبني بر اينكه «تنها در سال جاري حدود 300 ميليون تومان براي بهسازي و مرمت بازار وكيل شمالي هزينه شده»، گفت: در سال 97 و همچنين در سال 96 ميراث فرهنگي هيچگونه هزينه اي صرف بهسازي و مرمت بازار وكيل شمالي نكرده است.

** اخطار شوراييان به آوار شدن سقف
رئيس كميسيون گردشگري شوراي اسلامي شهر شيراز نيز بيست و هشتم آذر ماه 97 در ديدار با اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس در مورد تخريب بازار وكيل شمالي هشدار داد و از احتمال اينكه هر لحظه ممكن است سقف اين بازار بر سر مردم و بازاريان آوار شود، سخن گفت.
‘سولماز دهقاني’ افزود: بازار وكيل شمالي در حال فرو ريختن است و فريادرسي نيست، نه شهرداري بودجه‌اي براي مرمت دارد و نه اين مساله براي ميراث فرهنگي مهم است.
وي با بيان اينكه اعتبارات استاني پاسخگوي بحران بازار وكيل نيست، اظهار داشت: چندين بار اين موضوع را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان گذاشته‌ايم اما انگار آنها مسايل مهمتري دارند.
دهقاني ادامه داد: برخي طرح ‌هاي گردشگري شهر شيراز به اعتبارات ملي نيازمند است و با اين اعتبارات قطره چكاني نمي‌توانيم شهر گردشگر پذير داشته باشيم.

* شهروندان به كمپين نجات بازار وكيل بپيوندند
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز نيز يكم دي ماه 97 با انتشار توئيتي در فضاي مجازي از رئيس جمهوري خواست كه براي جلوگيري از تخريب بازار وكيل تدبيري بينديشد.
در توييت ‘ابراهيم صبوري’ عنوان شده، بازار وكيل شمالي در حال فرو ريختن است و از رئيس جمهوري انتظار داريم با تدابير ويژه، اين بناي عظيم تاريخي دوره زنديه را نجات دهد.
صبوري از شهروندان نيز دعوت كرده كه به كمپين نجات بازار وكيل بپيوندند.

* احتمال تخريب بازار وكيل شمالي صحت ندارد
اما دراين ميان، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس، موضوع وضعيت بحراني بازار وكيل و احتمال تخريب آن را رد مي كند.
مصيب اميري اظهارات اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز درباره وضعيت بازار وكيل شمالي را غير كارشناسي دانست و اظهار داشت: با وجود اينكه در سال جاري هنوز اعتبارات بازار وكيل از مركز داده نشده، اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس از ابتداي سال 97 تاكنون سه ميليارد ريال صرف بهسازي پشت بام و سبك سازي آن كرده كه تمام مستندات آن نيز موجود است.
وي با اشاره به عايق سازي سنگين پشت بام اين بازار در دوران هاي گذشته، گفت: 70 درصد سقف بازار وكيل شمالي در سال 97، سبك سازي و ترك هاي آن ترميم و در نهايت ايزوگام و آجر فرش شده است.
به گفته اميري، كف سازي اين بازار نيز در سال جاري از سوي شهرداري شيراز انجام شده است.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس، افزود: مطرح كردن تخريب بازار وكيل كلي گويي است و اين مجموعه به هيچ عنوان در حال تخريب نيست.
اميري ادامه داد: كمك خواهي اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز براي بهبود وضعيت بازار وكيل شمالي از رئيس جمهوري بدان معني است كه دولت به طور ويژه به اين مساله ورود پيدا كند، در صورتي كه دولت تاكنون سهم خود را در اين زمينه انجام داده است.

* بازاريان سهم خود را پرداخت كنند
اميري تصريح كرد: لازم است كسبه بازار وكيل و فعالان اين بازار نيز براي بهسازي و مرمت اين مجموعه مشاركت كنند و سهم خود را بپردازند در صورتي كه اكنون آنها سهم حداقلي در ترميم و بهسازي اين مكان دارند.
وي ادامه داد: بازار وكيل، محلي عمومي است و قانون مشخص كرده كه براي بهسازي آن 80 درصد بازاريان و 20 درصد دولت مشاركت داشته باشند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان فارس گفت: بازاريان اگر در هر نقطه از اين كلان شهر فروشگاه داشتند بايد اقدام به ترميم و بهسازي آن مي كردند، در صورتي كه كسبه بازار وكيل به دليل تاريخي بودن اين مكان از مزاياي ويژه تري نسبت به ساير بازاريان شيراز برخوردار هستند.
اميري افزود: بازار وكيل روزانه محل عبور و مرور تعداد كثيري از گردشگران داخلي و خارجي است و به تبع آن كسبه اين مكان از فروش بيشتري برخوردارند و رونق اقتصادي هميشه در اين مجموعه وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه در شرايط موجود كسبه بازار وكيل سهم زيادي براي ترميم و بهسازي اين بنا هزينه نمي كنند، اظهار داشت: بيشتر تقاضاها درباره ترميم و مرمت بازار وكيل از دولت مي شود در حالي كه دولت به سهم خود در اين محل كار انجام داده و در آينده هم انجام خواهد داد.
اين مقام مسئول ادامه داد: بازاريان شيراز مشاركت درستي براي بهسازي اين بنا ندارند در حالي كه بازارهاي تاريخي زيادي در كشور نظير بازار تبريز وجود دارد كه بازاريان در مرمت و بهسازي آن مشاركت كرده و اين بناها بعد از ترميم نيز ثبت ميراث جهاني شده اند.
اميري اضافه كرد: بسياري در شيراز براي انجام اين كار تنها از دولت و ميراث فرهنگي توقع دارند در صورتي كه دولت تكليف خود را در اين مورد انجام داده و همواره بازار وكيل جزو اولويت ها بوده است.
مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان فارس گفت: بهسازي بازار وكيل هر ساله در دستور كار ميراث فرهنگي قرار داشته و سال آينده نيز برنامه ريزي جامعي براي ترميم و بهسازي اين مكان تاريخي در نظر داريم.

* متولي و مالك بازار مشخص است
شهردار بافت تاريخي شيراز نيز دراين باره مي گويد: بازار وكيل يكي از آثار ثبت‌ شده ميراثي است و همان ‌گونه كه يك خانه يا بناي ميراثي متولي يا مالك دارد، در بازار وكيل نيز مالك و متولي و وظايف هر دستگاه كاملاً مشخص است.
‘هادي شهدوست’ افزود: به‌ عنوان ‌مثال در جلساتي كه بين مسئولان برگزار شد، مشخص شد كه متولي سقف بازار اداره‌ كل ميراث فرهنگي است و سال گذشته اقداماتي را نيز در اين خصوص انجام داده است، مرمت جداره‌هاي داخلي بازار نيز بر عهده كسبه بازار است و كف بازار نيز بر عهده‌ شهرداري است.
به گفته شهدوست، بر همين اساس بود كه سال گذشته ميراث فرهنگي حدود 300 ميليون تومان را صرف مرمت سقف بازار كرد، معاونت خدمات شهري شهرداري شيراز نيز حدود 2 ميليارد تومان صرف مرمت كف بازار شهري و ايجاد كانال مشترك تأسيسات شهري كرد. شهرداري به بخش زيادي از تعهداتش عمل كرد و امروز اين اقدامات را در بازار وكيل جنوبي آغاز كرده‌ايم.
وي اظهار داشت: مرمت و بهسازي معابر منتهي به بازار يا جداره‌هاي بيروني بازار وكيل را نيز شهرداري منطقه بافت تاريخي انجام داده است.
شهردار بافت تاريخي شيراز ادامه داد: اما در خصوص ناايمني‌هاي بازار وكيل، كسبه بازار بايد ايمني را رعايت كنند، به‌ عنوان ‌مثال كسبه نبايد با توجه به ايمن‌ نبودن سيم‌ كشي‌هاي برق، منسوجات و مواد قابل اشتعال را با كشيدن يك پارچه، شب‌ها در محوطه بيروني مغازه رها كنند.
به گفته شهدوست، برخي مغازه‌هاي ناايمن را شناسايي كرده‌ايم و طبق صورت‌جلسه‌اي كه در حضور معاون دادستان امضا شد، در زمينه ايمن ‌سازي بازار اقدام خواهيم كرد.

* در ‌حال حاضر خطر قطعي براي بازار وكيل وجود ندارد
شهردار بافت تاريخي شيراز مي‌گويد: واقعيت آن است كه به بخش‌هايي از بازار وكيل به‌ عنوان ملك ميراثي آسيب مي‌رسد، اما اين موضوع كه برخي مسائل در خصوص فروريختن بازار مطرح شده، ما اطلاعي از آن نداريم.
وي افزود: با اين‌حال آنچه ما مطمئنيم، آن است كه در زمان حاضر خطري براي بازار وكيل وجود ندارد و دستگاه‌هاي مسئول نيز همه به وظايف قانوني خود در قبال رسيدگي به ايمني و حفظ بازار تلاش مي‌كنند.
شهدوست اظهار داشت: مجموعه شهرداري شامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و شهرداري منطقه بافت تاريخي موارد ايمني را به كسبه اعلام كرده‌اند و حتي براي آن‌ها دوره‌هاي آموزشي برگزار شده، اما كسبه بايد مغازه‌هايي را كه به رسم امانت به آن‌ها سپرده شده، به‌خوبي حفظ كنند.
فارغ از هرگونه جريان سازي، اخطارهاي مسئولان شهري و دوستداران ميراث فرهنگي طي هفته هاي گذشته در خصوص بازار وكيل شمالي مي تواند موجب جلب توجه مسئولان استاني و كشوري به اين بناي تاريخي ارزشمند و حتي جذب بودجه اي ملي براي ساماندهي اين سازه شود.
حال اين انتظار در بين شهروندان، فعالان و دوستداران ميراث فرهنگي وجود دارد كه ابتدا دستگاه هاي متولي بافت تاريخي شيراز در عمل نسبت به حفاظت از اين ميراث غني اقدام كنند و بازاريان بازار وكيل نيز در اين امر مشاركت لازم را داشته باشند. / ایرنا
گزارش از محمدامين افشارپور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا